QiDL!

پروژه سایت بیمارستان به زبان ASP.NET

وقت بخیر. نویسنده سایت، سیامک، در خدمت شماست. شما به روزترین و جدیدترین سایت دانلود مقاله و پایان نامه را برای دریافت «پروژه سایت بیمارستان به زبان ASP.NET» انتخاب کردید. بررسی دقیقی مشخصات «پروژه سایت بیمارستان به زبان ASP.NET» پیش از دانلود لازم است:

بخش های اصلی عبارتند از:

 1. بخش کاربری:
  1. مشاهده لیست پزشکان
  2. مشاهده لیست مریض های هر پزشک
  3. ثبت پزشکان جدید
  4. ویرایش اطلاعات پزشکان
  5. حذف پزشکان
  6. رزو ویزیت برای هر پزشک
  7. تعریف کاربر
 • سایت بیمارستان
 • ASP.NET

نمایش لینک دانلود با یک کلیک!